Nieuw ABP Verantwoordingsorgaan van start

 

Na de verkiezingen in april is per 1 juli het nieuwe ABP Verantwoordingsorgaan (VO) van start gegaan. 

Het AC is met 2 zetels vertegenwoordigd in het VO en dat is een mooi resultaat van de verkiezingen. Het volledige VO bestaat uit 48 leden, van wie 19 namens de deelnemers, 13 namens de gepensioneerden en 16 leden namens de werkgevers.

Voor meer informatie over het VO, klik hier

Op 7 juli was de eerste bijeenkomst van dit nieuwe VO. De eerste dag stond vooral in het teken van kennismaken en uitleg over de werkwijze van dit orgaan, de wijze van vergaderen, soorten van vergaderingen, etc. Ook werden op deze eerste dag fracties en commissies gevormd. Het AC vormt samen het CNV en het CMHF een fractie. Deze fractie bestaat uit 7 personen, 4 van het CNV, 2 van het AC en 1 van het CMHF.

Het VO kent ook een 4-tal commissies waarin de verschillende onderwerpen worden behandeld voordat een onderwerp plenair in een voltallige vergadering wordt behandeld. Met 7 fractieleden zit de fractie in 3 commissies met 2 personen en met 1 persoon in 1 commissie. Jan Mennen zit in de commissie communicatie en James de Bats in de commissie beleggingen.

Indexatie

Dit jaar is het pensioen per 1 juli met 2,39% geïndexeerd. Dit was feitelijk ‘tussendoor’. Dit was mede mogelijk doordat indexeren toegestaan werd vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105% in plaats van 110%. Voor de hoogte van de indexatie was onder andere de inflatie bepalend in de periode 1-10-2020 tot 1-10-2021. In deze periode was de inflatie nog normaal.

In november staat indexatie weer op agenda. Voor wat betreft inflatie wordt dan teruggekeken naar de periode 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022. De inflatie in deze periode is een stuk hoger dan we lange tijd gewend waren. Deze inflatie en de beleidsdekkingsgraad in november zullen een rol spelen voor de vraag of indexatie mogelijk is en zo ja, met welk percentage.