Uitslag verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP

 Onlangs vonden de verkiezingen plaats van het verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP. Vanuit de aangesloten verenigingen van het Ambtenarencentrum (AC) is dhr. Jan Mennen, afkomstig van de Nederlandse Categorale vakvereniging Financiën (NCF), gekozen als lid van het VO voor de actieve deelnemers. Tevens is dhr. James de Bats, afkomstig van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM), gekozen als lid van het VO voor de gepensioneerden. 

Het bestuur van het AC feliciteert beide heren met deze verkiezing en wenst hen beiden veel succes.

Verder bedankt het bestuur de heren Peter van der Spoel en Paul Eijkelenkamp voor hun inzet de afgelopen jaren als aftredend VO-lid.

Ook bedankt het bestuur de leden Erik Westermeijer, Richard Goudriaan, Frank Maste Mohammed, Arjan Princée, Martijn Hartman-Maatman, Bart Driessen en Dick Tolsma dat zij zich kandidaat stelden voor deze belangrijke verkiezing.

Klik hier voor het proces-verbaal van de verkiezing

 

Tijdlijn VO verkiezingen nieuw