Zorg

Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is dé artsen-werknemersorganisatie voor (a.s.) artsen in dienstverband: van werkzoekend basisarts tot rustend medicus, van verzekeringsarts tot hoogleraar chirurgie, van a(n)ios tot co-assistent. Onderweg naar 12.000 leden is de LAD een sterke belangenbehartiger die zich wellicht ook voor u kan inzetten!

Bezoek de website van de LAD op lad.artsennet.nl

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) heeft in artikel 2 van de statuten haar doelstellingen vastgelegd: het bevorderen van een goed functionerende verloskundige zorg in Nederland, het behartigen van de sociaal-economische, beroeps- en overige belangen van verloskundigen, en de ontwikkeling van de beroepsinhoud en het bevorderen van deskundigheid van verloskundigen en kwaliteit van verloskundige zorg door verloskundigen.

De KNOV zet die woorden om in daden. De KNOV:

* behartigt de belangen van de leden in onderhandelingen met vele organisaties
* stimuleert professionalisering en kwaliteitsbeleid
* biedt producten en diensten aan voor leden om individueel van te profiteren.

Bezoek de website van de KNOV op www.knov.nl

Ergotherapie Nederland (EN)

Ergotherapie Nederland is de beroepsorganisatie van en voor ergotherapeuten. Het kantoor is gevestigd in Utrecht. Ergotherapie Nederland gaat proactief contacten aan met (potentiële) cliënten, met alle leden, met verwijzers en met belanghebbenden zoals zorgverzekeraars, subsidieverstrekkers, onderzoekinstituten en beleidsmakers. Dit alles met als doel dat cliënten optimaal participeren in de samenleving en om het beroep ergotherapie op de Nederlandse kaart te zetten.

De door de leden gekozen strategie van samenwerken en versterken is de route die Ergotherapie Nederland bewandelt om dit doel te bereiken. Door juist te kiezen voor een netwerkstructuur, waarin het samenwerken centraal staat, kan ieder lid meewerken aan het versterken van het beroep door het onderscheidend vermogen en de maatschappelijke meerwaarde uit te dragen.

De activiteiten zijn gericht op het versterken van de kwaliteit van de ergotherapeut in relatie met het verkrijgen van een sociaal economisch sterkere positie. Ergotherapeuten werken binnen de gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en in vrijgevestigde praktijken.

Voor meer informatie over ergotherapie en lidmaatschap: zie de website www.ergotherapie.nl