Zorg

Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) staat voor:

- bevordering van hoogwaardige en doelmatige laboratoriumdiagnostiek
- stimulering van wetenschappelijk onderzoek
- gedegen opleiding, nascholing en accreditatie
- profilering van het vakgebied binnen multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.

Bezoek de website van de NVKC op www.nvkc.nl