Zorg

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. Het verenigingsbureau is gevestigd in Woerden.

De NVLF behartigt de belangen van de logopedie en van haar leden in de ruimste zin van het woord. Zowel op vakinhoudelijk als op sociaal-economisch en maatschappelijk gebied is de vereniging actief.

Zij stelt zich ondermeer ten doel om de kwaliteit van de logopedie in Nederland te verhogen. Dit resulteert in een scala aan activiteiten. Thema's als specialisatie binnen de logopedie, logopedie en ouderen en vroegtijdige onderkenning worden in werkgroepen nader uitgewerkt. In heel Nederland zijn er kwaliteitskringen waarin logopedisten gezamelijk werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de logopedische zorg. De NVLF is de gesprekspartner voor de overheid en de zorgverzekeraars.

Er zijn diverse werkvelden waarin de logopedist actief is. Onderwijs, ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, verstandelijk gehandicapten-zorg, zelfstandig gevestigde praktijken, conservatoria en toneelscholen zijn hier voorbeelden van. Het verzorgen van presentatiecursussen vormt eveneens een onderdeel van het logopedisch werk.

Logopedisten bieden zoveel mogelijk zorg op maat. De vraag en de klacht van de patiënt of cliënt vormen het uitgangspunt voor de therapie. Logopedische hulp wordt meestal individueel gegeven, soms in groepen.

Bezoek de website van de NVLF op www.nvlf.nl