Zorg

Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica is in 1973 opgericht als vereniging voor alle klinisch fysici in Nederland. De vereniging telt nu 350 leden, die naar werkterrein als volgt kunnen worden onderverdeeld:

* Algemene klinische fysica
* Audiologie
* Nucleaire Geneeskunde
* Radiologie
* Radiotherapie

Verder is nog een aantal klinisch fysici, met name in academische centra, (super-) specialistisch bezig met research en/of klinische toepassingen op een specifiek deelgebied van de klinische fysica. Deze onderzoekers zijn vaak niet binnen de genoemde werkterreinen in te delen.

De activiteiten van de vereniging richten zich vooral op twee zaken: enerzijds het formuleren van arbeidsrechtelijke en arbeidsinhoudelijke eisen, die aan en door een klinisch fysicus gesteld mogen worden. Anderzijds is er de opleiding: het organiseren en instandhouden van alles wat bevorderlijk is voor de opleiding in de klinische fysica en voor de professionele en wetenschappelijke vorming van de leden van de NVKF. Een belangrijke activiteit van de vereniging is de registratie van het beroep klinisch fysicus en het ijveren voor erkenning krachtens wet.

Bezoek de website van de NVKF op www.nvkf.nl