Zorg

Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)

De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) is de beroepsvereniging van tandartsen in Nederland. De NMT ondersteunt tandartsen in het uitoefenen van hun beroep en behartigt de belangen van de tandarts in Nederland.

De NMT is een vereniging, bestaand uit 14 regionale afdelingen. De besturen van deze afdelingen nemen samen met het Hoofdbestuur de besluiten over de vereniging in de Algemene Vergadering. Het Hoofdbestuur zetelt in het Maatschappijhuis in Nieuwegein, waar ook het NMT-bureau is gehuisvest.

Bezoek de website van de NMT op www.nmt.nl