Zorg

Nederlandse Vereniging voor Psychologen (NIP)

Wat is het NIP?

Het NIP, de beroepsvereniging van en voor psychologen, is de enige landelijke vereniging die de belangen van alle psychologen behartigt. De vereniging bevordert de beoefening van psychologie, behartigt de belangen van psychologen en biedt een platform aan de leden voor uitwisseling van kennis. Het NIP draagt zorg voor kwaliteit Leden van het NIP moeten zich bij het uitoefenen van hun beroep houden aan gedragsregels, die door de vereniging zijn vastgelegd in de NIP-beroepscode, en kunnen daarop aangesproken worden. Goede scholing waarborgt de vakinhoudelijke kwaliteit van het beroep. Het NIP heeft verschillende registraties en kwalificaties ontwikkeld. Zo kunt u de meeste leden herkennen aan het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP.

Het NIP komt op voor zijn leden.

Individuele en collectieve belangenbehartiging vormen een zwaartepunt in de dienstverlening van het NIP. Het NIP zet zich in voor de belangen van psychologen in loondienst en zelfstandig gevestigden. De afdeling Voorlichting en de medewerkers Belangenbehartiging staan psychologen te woord met individuele vragen en brengt psychologen bij elkaar.

De vereniging organiseert vakinhoudelijke bijeenkomsten, organiseert cursussen, geeft publicaties uit en geeft voorlichting aan het publiek en psychologen.

Bezoek de website van het NIP op www.psynip.nl