Zorg

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) heeft in artikel 2 van de statuten haar doelstellingen vastgelegd: het bevorderen van een goed functionerende verloskundige zorg in Nederland, het behartigen van de sociaal-economische, beroeps- en overige belangen van verloskundigen, en de ontwikkeling van de beroepsinhoud en het bevorderen van deskundigheid van verloskundigen en kwaliteit van verloskundige zorg door verloskundigen.

De KNOV zet die woorden om in daden. De KNOV:

* behartigt de belangen van de leden in onderhandelingen met vele organisaties
* stimuleert professionalisering en kwaliteitsbeleid
* biedt producten en diensten aan voor leden om individueel van te profiteren.

Bezoek de website van de KNOV op www.knov.nl