Zorg

Ergotherapie Nederland (EN)

Ergotherapie Nederland is de beroepsorganisatie van en voor ergotherapeuten. Het kantoor is gevestigd in Utrecht. Ergotherapie Nederland gaat proactief contacten aan met (potentiële) cliënten, met alle leden, met verwijzers en met belanghebbenden zoals zorgverzekeraars, subsidieverstrekkers, onderzoekinstituten en beleidsmakers. Dit alles met als doel dat cliënten optimaal participeren in de samenleving en om het beroep ergotherapie op de Nederlandse kaart te zetten.

De door de leden gekozen strategie van samenwerken en versterken is de route die Ergotherapie Nederland bewandelt om dit doel te bereiken. Door juist te kiezen voor een netwerkstructuur, waarin het samenwerken centraal staat, kan ieder lid meewerken aan het versterken van het beroep door het onderscheidend vermogen en de maatschappelijke meerwaarde uit te dragen.

De activiteiten zijn gericht op het versterken van de kwaliteit van de ergotherapeut in relatie met het verkrijgen van een sociaal economisch sterkere positie. Ergotherapeuten werken binnen de gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en in vrijgevestigde praktijken.

Voor meer informatie over ergotherapie en lidmaatschap: zie de website www.ergotherapie.nl