BPLV

De Belangenvereniging Personeel Luchtverkeersleiding (BPLV) is dé belangenorganisatie, specifiek voor en door medewerkers in technische, administratieve en overige ondersteunende functies binnen LVNL. Wij streven er naar om ten minste 80% van deze collega’s te organiseren, zodat wij een invloedrijke belangenorganisatie binnen LVNL zijn.

Venneperweg 302
2153 AE  Nieuw Vennep

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website

Vakorganisatie van Personeel van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (VPW)

De Vakorganisatie van Personeel van het Ministerie van Infrastructuur  &  Waterstaat (VPW) is werkzaam in de sector Rijk. De VPW is een onafhankelijke vakorganisatie van en voor medewerkers, werkzaam bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat I&M).
De Vakorganisatie stelt zich ten doel, zich onafhankelijk stellend ten aanzien van elke levensbeschouwelijke of politieke richting en met eerbiediging van ieders overtuiging, de belangen van haar leden te behartigen.
VPW behartigt de belangen van alle werknemers die werkzaam zijn bij het Ministerie van I&M .

Voor verdere informatie bezoek de website van de VPW op www.vpwnet.nl

Justitievakbond Juvox

Juvox is op 9 december 2009 ontstaan door de fusie van BPSAG en de BARI advies- en belangenorganisatie. Wij streven ernaar de grootste en invloedrijkste belangenorganisatie te zijn binnen het werkveld van justitie.

Juvox biedt haar leden eigentijdse mogelijkheden om hun positie -zowel individueel als collectief- te verbeteren. Dat doen wij door goede communicatie, collectieve- en individuele belangenbehartiging, kennis- en beleidsontwikkeling, vorming en opleiding en ledenvoordelen.

Jusititievakbond JUVOX
Ametisthorst 20
2592 HN  's-Gravenhage

Telefoon: 070-3155118

Voor vragen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bezoek de website van Juvox (www.juvox.nl).

Nederlandse Categoriale vakvereniging der Financiën (NCF)

De Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën (NCF) is een Nederlandse vakbond voor werknemers die werkzaam zijn (of al gepensioneerd) bij de Nederlandse Belastingdienst, de Douane en de landelijke diensten zoals Toeslagen, ICT, Centrale Administratie en Fiod.

De NCF is oorspronkelijk opgericht op 1889. De vereniging is aangesloten bij het Ambtenarencentrum (AC) en internationaal bij Confederation Européenne des Syndicats Independants (CESI). Voorts werkt de NCF via de Rijksvakbonden op SOR-niveau intensief samen met collegabonden Juvox, VPW en VCPS.

De NCF is onafhankelijk, zonder binding met een bepaalde geestelijke stroming of politieke partij, onder de volledige eerbiediging van de godsdienstige, wereldbeschouwelijke of politieke overtuiging van haar leden.

Het bestuur bestaat uit 9 leden die gekozen zijn door de vereniging. De bestuursleden werken ook bij het Ministerie van Financiën.

Het doel van de NCF is de behartiging van de belangen van haar leden. Dit doet zij op algemeen niveau door deel te nemen aan overlegstructuren zoals de medezeggenschap in de regio's en kantoren, deelname aan overleg met de Directie en door deelname aan de CAO-onderhandelingen. Daarnaast kan een lid een beroep doen op individuele belangenbehartiging door professionals. De NCF geeft een eigen magazine uit (Bondig) en informeert haar leden regelmatig via digitale nieuwsbrieven (Binding).

 

U vindt ons op www.ncf.nl