Over het AC

Doelstelling AC
Het Ambtenarencentrum (AC) stelt zich ten doel de behartiging van zowel materiële als immateriële belangen van ambtenaren.