Aangesloten organisaties

Algemeen
aKtief
Vakvereniging van Werknemers in de Collectieve en Geprivatiseerde Sector (VCPS)

Defensie
De Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel VBM

Onderwijs
Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)

Politie
Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV)

Rijk
Nederlandse Categoriale vakvereniging der Financiën (NCF)

Belangenvereniging Personeel Luchtverkeersleiding (BPLV)
Vakorganisatie van Personeel van Verkeer & Waterstaat (VPW)
Vakvereniging van Werknemers in de Collectieve en Geprivatiseerde Sector (VCPS)

De Unie

Gemeenten
Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV)
Belangen Vereniging Brandweer (BVB)

Zorg
Ergotherapie Nederland (EN)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)