Aangesloten organisaties

Algemeen
Bond voor Kadasterpersoneel (BVK)

Vakvereniging van Werknemers in de Collectieve en Geprivatiseerde Sector (VCPS)

Defensie
De Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel VBM

Onderwijs
Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)

Politie
Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV)

Rijk
Nederlandse Categoriale vakvereniging der Financiën (NCF)
Justitievakbond Juvox

Belangenvereniging Personeel Luchtverkeersleiding (BPLV)
Vakorganisatie van Personeel van Verkeer & Waterstaat (VPW)
Vakvereniging van Werknemers in de Collectieve en Geprivatiseerde Sector (VCPS)

De Unie

Gemeenten
Dė onafhankelijke vakorganisatie ABGP
Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV)
Belangen Vereniging Brandweer (BVB)

Zorg
Ergotherapie Nederland (EN)
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)
Nederlandse Vereniging van Psychologen (NIP)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Nederlandse Vereniging Klinisch Fysisch Medewerkers (NVKFM)
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie (NVGzP)
Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)