Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)

Missie
De missie van de AVS geeft haar fundamentele bestaansrecht weer en luidt:

De bevordering en het borgen van de kwaliteit van het primair onderwijs.

Wij doen dit door het behartigen van de belangen van de leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs alsmede door het verenigen en vertegenwoordigen van de betreffende school / scholen (via hun management*) die de morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs dragen.

*Daar waar over management wordt gesproken betreft dit enerzijds de rol van de manager als integraal leider die leiderschap als belangrijkste eigenschap kent, en anderzijds de manager die onder welke benaming dan ook leiding geeft aan een of meerdere scholen.

Doelstelling
De AVS zal nu en in de toekomst deze missie realiseren door dienstverlening aan leden, met zowel activiteiten die de individuele positie van de leidinggevenden versterken, als activiteiten die het management in hun functioneren ondersteunen. Vanuit deze missie en doelstelling volgt een concreet aanbod van diensten in de ruimste zin van het woord dat past binnen een sectororganisatie primair onderwijs.

Bezoek onze website op www.avs.nl.