Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV)

De politiebond ANPV (Algemene Nederlandse Politie Vereniging) is de politievakorganisatie voor jou! We zijn er voor iedereen die voor of bij de politie werkt maar óók voor de buitengewone opsporingsambtenaren en toezichthouders kan de ANPV in de belangenbehartiging veel betekenen. Of je nu daadwerkelijk bezig bent met de handhaving van de openbare orde, dan wel met toezicht daarop, in voltijd of in vrijwilligheid, het maakt voor ons geen enkel verschil. Je bent van harte welkom.

De ANPV kan en mag als landelijke vakorganisatie in politieland geheel onafhankelijk opereren en posities innemen, zonder in het keurslijf van een overkoepelend orgaan te zitten. Dat is uniek! Daarnaast is de ANPV op geen enkele wijze gebonden aan politieke- of levensbeschouwelijke stromingen of denkbeelden. De politiebond ANPV is er voor iedereen, voor elke collega!

De ANPV is aangesloten bij het onafhankelijk Ambtenaren Centrum, het AC en in Europees verband bij de Conseil Européen des Syndicat de Police (C.E.S.P.) Als deze overkoepelende organen hebben een ondersteunende functie, waardoor de ANPV, volledig zelfstandig en met eigen identiteit, in vakbondsland staat. Bij ons wordt het beleid bepaald op en door de werkvloer en zo hoort het ook!

Bezoek de website van de ANPV op www.anpv.nl.