Belangen Vereniging Brandweer (BVB)

De belangenvereniging is ontstaan uit algehele onvrede over de gang van zaken omtrent de FLO discussie. Maar dat is niet het enige... eigenlijk wordt de brandweer als beroepsgroep met heel veel zaken slecht of geheel niet vertegenwoordigd. Elke keer blijkt dat achter de feiten aanlopen wordt en dat men grote moeite heeft om wat zich op de werkvloer afspeelt te vertalen naar beleidsveranderingen of verbeteringen van de werksituatie en arbeidsomstandigheden. Dit gevoel wordt niet aleen korpsbreed ervaren maar is ook landelijk sterk aanwezig.

Ga naar de website van de BVB

Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV)

De politiebond ANPV (Algemene Nederlandse Politie Vereniging) is de politievakorganisatie voor jou! We zijn er voor iedereen die voor of bij de politie werkt maar óók voor de buitengewone opsporingsambtenaren en toezichthouders kan de ANPV in de belangenbehartiging veel betekenen. Of je nu daadwerkelijk bezig bent met de handhaving van de openbare orde, dan wel met toezicht daarop, in voltijd of in vrijwilligheid, het maakt voor ons geen enkel verschil. Je bent van harte welkom.

De ANPV kan en mag als landelijke vakorganisatie in politieland geheel onafhankelijk opereren en posities innemen, zonder in het keurslijf van een overkoepelend orgaan te zitten. Dat is uniek! Daarnaast is de ANPV op geen enkele wijze gebonden aan politieke- of levensbeschouwelijke stromingen of denkbeelden. De politiebond ANPV is er voor iedereen, voor elke collega!

De ANPV is aangesloten bij het onafhankelijk Ambtenaren Centrum, het AC en in Europees verband bij de Conseil Européen des Syndicat de Police (C.E.S.P.) Als deze overkoepelende organen hebben een ondersteunende functie, waardoor de ANPV, volledig zelfstandig en met eigen identiteit, in vakbondsland staat. Bij ons wordt het beleid bepaald op en door de werkvloer en zo hoort het ook!

Bezoek de website van de ANPV op www.anpv.nl.

Dė onafhankelijke vakorganisatie ABGP

De ABGP behartigt de belangen van zo'n 15.000 werknemers/sters, bij verschillende werkgevers in de diverse sectoren, waaronder o.a. overheid, non-profit, gezondheidszorg, besloten vervoer, kinderdagverblijven en Horeca. Bij de ABGP bent u geen nummer, zoals bij vele andere grote vakorganisaties. De lijnen zijn kort, de besluitvorming is snel! U wordt door de ABGP-kaderleden vertegenwoordigd in vele ondernemingsraden. De ABGP beschikt over een eigen vakbondsbestuurder en een juridische afdeling. Als ABGP-lid kunt u gebruik maken van een groepsarrangement bij Interpolis.

Onze website vindt u op: www.abgp.nl