Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

Iedereen die werkzaam is of is geweest bij Defensie kan lid worden van de Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel VBM. Ook nabestaanden van leden kunnen lid blijven.

De Vakbond voor Burger en Miltair Defensiepersoneel VBM is de enige vakbond bij Defensie die zowel burgerpersoneel als militair personeel verenigt. Volgens de VBM rechtvaardigen de verschillen tussen burgerpersoneel en militairen, bijvoorbeeld in de rechtspositie, geen aparte bonden voor beide groepen. Sinds 1993 vallen burgerpersoneel en militairen onder dezelfde CAO. Tegelijkertijd streven Defensie en de bonden ernaar de rechtspositie tussen het burger- en militair personeel te harmoniseren. De VBM is daarom van mening dat de belangen van beide categorieën personeel het beste behartigd kunnen worden door één bond.

De vereniging heeft bijna 21.000 leden. Daarvan is ongeveer 70 % actief dienend en 30 % postactief. Van de leden is ongeveer 10 % werkzaam of werkzaam geweest als burgermedewerker en is ongeveer 90 % militair of oud-militair. Van alle defensie-ambtenaren is meer dan 35% lid van de VBM. De VBM is daarmee de grootste defensiebond van Nederland. De Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel VBM is de enige defensiebond binnen het AC en is dus het enige lid van de sectorgroep defensie bij het AC. Deze sector voert het overleg met de minister van Defensie, de werkgever van de defensie-ambtenaren (militairen en burgerpersoneel).

Onze website vindt u op: www.vbm.info