Petitie over primaat van de politiek overhandigd

Petitie over primaat van de politiek overhandigd

 
Een dag na de verkiezingen voor de Tweede Kamer is een petitie aan minister Koolmees aangeboden, met daarin de oproep om de bepaling over het primaat van de politiek in de WOR aan te passen. Tevens heeft de minister het boek van de Vereniging voor Arbeidsrecht over 25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR, in ontvangst genomen. Vanwege de Corona-maatregelen heeft dit digitaal plaatsgevonden.
 
De petitie is ondertekend door 114 medezeggenschapsorganen uit overheidssectoren en door meer dan 1000 andere personen. Tijdens de bijeenkomst met de minister heeft Judy Hoffer namens de samenwerkende centrales van overheidspersoneel gewezen op het belang van het meer betrekken van de ambtenaren bij de politieke besluitvorming. Loe Sprengers heeft namens de werkgroep medezeggenschapsrecht van de Vereniging voor Arbeidsrecht de conclusies uit het onderzoek toegelicht zoals die in het boek zijn uitgewerkt. Vervolgens hebben Loes Thissen van de COR Politie, Carin Benders en Johan Veld van de GOR Rijk en Jer Peerlings van de OR gemeente Maastricht aan de minister inzichtelijk gemaakt welke beperkingen ondernemingsraden bij de overheid ondervinden vanwege de wijze waarop het primaat van de politiek wordt gehanteerd in het overleg met de ondernemingsraad. En daarop heeft de minister de petitie in ontvangst genomen.
 
Volop aandacht
De minister wees erop dat de positie van de ambtenaren betrokken bij de uitvoering de laatste tijd volop zijn aandacht heeft. Als verantwoordelijk minister voor de WOR zegde hij toe dat hij of zijn opvolger zich verder in het onderwerp zal verdiepen en dat het onderwerp aandacht zal gaan krijgen. Afgesproken is dat er over enige tijd een vervolgafspraak met de initiatiefnemers zal plaatsvinden om te bespreken wat er met het onderwerp zal gaan gebeuren.
 
Blij met toezegging
De leden van de initiatiefgroep zijn blij met deze toezegging van de minister en zullen de huidige minister of zijn opvolger dan ook over een aantal maanden benaderen voor een vervolgoverleg.
De petitie zal ook nog aangeboden gaan worden aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit zal plaatsvinden wanneer deze commissie in de nieuwe samenstelling (van na de verkiezingen) weer de werkzaamheden gaat hervatten. Tot die tijd is het nog steeds mogelijk om via de website de petitie te blijven ondertekenen.
 
Terugkijken?
Via deze link kan een opname van de bijeenkomst worden bekeken.