Ambtenarenbonden eisen overleg met Plasterk in kort geding

De ambtenaren vertegenwoordigd in de SCO eisen in kort geding op overeenstemming gericht open en reëel overleg met minister Plasterk van Binnenlandse zaken. Aanleiding is het besluit dat dinsdag 8 november in de Eerste Kamer voorligt over een grote verandering in de rechtspositie van ambtenaren. Han Busker, dagelijkse bestuur FNV: “Zo’n besluit kan en mag niet genomen worden zonder een open en reëel overleg met de betrokkenen. Ambtenaren die er iedere dag weer voor zorgen dat het vuilnis wordt opgehaald, de brand wordt geblust en  de polders niet onderstromen hebben ook recht op een normaal overleg over de voorwaarden waarop zij hun werk doen. Net als alle andere werkenden in Nederland.”

Lees meer: Ambtenarenbonden eisen overleg met Plasterk in kort geding

Ambtenaren worden gewone werknemers

De Eerste Kamer is op 8 november akkoord gegaan met het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. Dit betekent dat de rechtspositie van ambtenaren, waaronder werknemers in het openbaar onderwijs, gelijkgetrokken wordt met die van werknemers in de marktsector.  Vanwege de complexe uitwerking kan de daadwerkelijke invoering nog enkele jaren duren.

 

Lees meer: Ambtenaren worden gewone werknemers