Rijk

Vakorganisatie van Personeel van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (VPW)

De Vakorganisatie van Personeel van het Ministerie van Infrastructuur  &  Waterstaat (VPW) is werkzaam in de sector Rijk. De VPW is een onafhankelijke vakorganisatie van en voor medewerkers, werkzaam bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat I&M).
De Vakorganisatie stelt zich ten doel, zich onafhankelijk stellend ten aanzien van elke levensbeschouwelijke of politieke richting en met eerbiediging van ieders overtuiging, de belangen van haar leden te behartigen.
VPW behartigt de belangen van alle werknemers die werkzaam zijn bij het Ministerie van I&M .

Voor verdere informatie bezoek de website van de VPW op www.vpwnet.nl