Rijk

Vakorganisatie van Personeel van Verkeer & Waterstaat (VPW)

De Vakorganisatie van Personeel Verkeer en Waterstaat (VPW) is werkzaam in desector Rijk. De VPW is een onafhankelijke vakorganisatie van en voor medewerkers, werkzaam bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
De Vakorganisatie stelt zich ten doel, zich onafhankelijk stellend ten aanzien van elke levensbeschouwelijke of politieke richting en met eerbiediging van ieders overtuiging, de belangen van haar leden te behartigen.
VPW behartigt de belangen van alle werknemers die werkzaam zijn bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W). De VPW telt thans circa 1400 leden.
Bezoek de website van de VPW op www.vpwnet.com