Rijk

Nederlandse Categoriale vakvereniging der Financiën (NCF)

De Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën (NCF) is een Nederlandse vakbond voor werknemers die werkzaam zijn (of al gepensioneerd) bij de Nederlandse Belastingdienst, de Douane en de landelijke diensten zoals Toeslagen, ICT, Centrale Administratie en Fiod.

De NCF is oorspronkelijk opgericht op 1889. De vereniging is aangesloten bij het Ambtenarencentrum (AC) en internationaal bij Confederation Européenne des Syndicats Independants (CESI). Voorts werkt de NCF via de Rijksvakbonden op SOR-niveau intensief samen met collegabonden Juvox, VPW en VCPS.

De NCF is onafhankelijk, zonder binding met een bepaalde geestelijke stroming of politieke partij, onder de volledige eerbiediging van de godsdienstige, wereldbeschouwelijke of politieke overtuiging van haar leden.

Het bestuur bestaat uit 9 leden die gekozen zijn door de vereniging. De bestuursleden werken ook bij het Ministerie van Financiën.

Het doel van de NCF is de behartiging van de belangen van haar leden. Dit doet zij op algemeen niveau door deel te nemen aan overlegstructuren zoals de medezeggenschap in de regio's en kantoren, deelname aan overleg met de Directie en door deelname aan de CAO-onderhandelingen. Daarnaast kan een lid een beroep doen op individuele belangenbehartiging door professionals. De NCF geeft een eigen magazine uit (Bondig) en informeert haar leden regelmatig via digitale nieuwsbrieven (Binding).

 

U vindt ons op www.ncf.nl