Onderwijs

AC-HOP

De AC-HOP is de belangenorganisatie voor medewerkers in het Wetenschappelijk Onderwijs. Op eigentijdse betrokken en efficiënte wijze werkt de AC-HOP voor iedereen bij Universiteiten, Universitaire Medische centra en Onderzoekinstellingen.

Op het terrein van ambtenarenbonden is de AC-HOP niet de grootste bond. De AC-HOP is wel de oudste bond op dit terrein die haar bestaansrecht heeft bewezen. Dit mede dankzij de compacte organisatie, met korte lijnen, waardoor de steun en de visie van de leden, ook die van u, goed kunnen doorklinken. De AC-HOP maakt gebruik van de middelen en diensten die bij het Ambtenarencentrum ( AC ) beschikbaar zijn. Dat maakt dat ook een kleine bond sterk kan zijn.

Bezoek de website van AC-HOP op www.ac-hop.nl.