Algemeen

Vakvereniging van Werknemers in de Collectieve en Geprivatiseerde Sector (VCPS)

De VCPS is een onafhankelijke vakorganisatie van werknemers in de collectieve en geprivatiseerde sector. Onafhankelijk betekent in dit verband dat er geen enkele binding bestaat met enige politieke partij, religieuze of andere levensbeschouwelijke groepering. Een vakorganisatie die pal staat voor de belangen van haar leden, dus straks hopelijk ook voor die van u. Want hoe meer werknemers zij vertegenwoordigt, hoe beter de VCPS in staat is voor uw belangen op te komen. Vandaar het motto: “Kies voor de VCPS”.

Bezoek de website van de VCPS op www.vcps.nl.