Algemeen

Bond voor Kadasterpersoneel (BVK)

De Bond voor Kadasterpersoneel (BVK) is een categorale vakorganisatie die in de eerste plaats de persoonlijke belangen van zijn leden behartigt, voorvloeiend uit de arbeidsovereenkomst. Wij doen dat door met de Raad van Bestuur van de dienst te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden.

Onze toegevoegde waarde bij die onderhandelingen is onze professionele organisatie. Iedere vestiging beschikt over een eigen vakbondsvertegenwoordiger. Onze mensen zijn als geen ander bekend met het reilen en zeilen binnen de dienst en hebben een directe ingang tot alle niveaus binnen de organisatie. Kort gezegd: de bond spreekt de taal van het huis en doet dat, als uw belang dat nodig maakt, op krachtige wijze. Persoonlijke problemen kunnen daardoor vaak al in een vroeg stadium worden aangegrepen en in vele gevallen opgelost. Als het nodig is maken wij daarbij gebruik van sociale en juridische deskundigen.

De bond voor Kadasterpersoneel zorgt er niet alleen voor dat de rechten, als werknemer, van onze leden gewaarborgd zijn. Het vergroten van de kennis en de vaardigheden van onze leden vinden wij net zo belangrijk. In ons verenigingsblad 'In Beeld', dat vier keer per jaar verschijnt, houden we onze leden op de hoogte van zowel vakbondstechnische als vaktechnische zaken.

Bezoek de website van de BvK